Det Gamle Testamente

Det Nye Testamente

Jeremia 4:7 Bibelen 2011 Nynorsk (N11NN)

Ei løve stig opp frå krattet.Ein som øydelegg folkeslag,bryt opp og dreg ut frå sin stadfor å leggja landet ditt audt.Byane dine skal bli til ruinarder ingen kan bu.

Les hele kapitlet Jeremia 4

Vis Jeremia 4:7 i sammenheng