Det Gamle Testamente

Det Nye Testamente

Esra 1:4 Bibelen 2011 Nynorsk (N11NN)

Alle som er att, kvar dei så held til som innflyttarar, skal få hjelp av dei som bur på staden. Dei skal få sølv og gull, gods og buskap og dessutan frivillige gåver til Guds hus i Jerusalem.»

Les hele kapitlet Esra 1

Vis Esra 1:4 i sammenheng