Det Gamle Testamente

Det Nye Testamente

2. Timoteus 3:8 Bibelen 1978-85 Nynorsk (N78NN)

Liksom Jannes og Jambres sette seg opp mot Moses, set desse mennene seg opp mot sanninga. Dei har fått dømekrafta øydelagd, og korkje dei eller trua deira held mål.

Les hele kapitlet 2. Timoteus 3

Vis 2. Timoteus 3:8 i sammenheng