Det Gamle Testamente

Det Nye Testamente

Joel 3:1 Bibelen 1978-85 Nynorsk (N78NN)

Ein gong skal det hendaat eg renner ut min Ande ¬over alle menneske.Sønene og døtrene dykkar ¬skal tala profetord;dei gamle mellom dykk ¬skal ha draumar,og dei unge skal sjå syner.

Les hele kapitlet Joel 3

Vis Joel 3:1 i sammenheng