Det Gamle Testamente

Det Nye Testamente

Haggai 2:3 Bibelen 1978-85 Nynorsk (N78NN)

Er det enno nokon att av dykk som har sett kor herleg dette huset var før? Og kva tykkjer de om det no? Ser det ikkje smått ut?

Les hele kapitlet Haggai 2

Vis Haggai 2:3 i sammenheng