Нов Завет

1 Коринтјаните 14:9-18 Свето Писмо: Стандардна Библија 2006 (MK2006D)

9. Така и вие, ако со јазикот свој не из­говарате разбирливи зборови, како ќе се разбере она што го зборувате? Ќе бидете како оние кои говорат во ветер.

10. Во светот има којзнае колку разни гласови, и ниеден од нив не е без зна­че­ње.

11. Ако, пак, не го разбирам значењето на тие гласови, тогаш за оној што збо­рува ќе бидам туѓинец, а и тој за мене туѓинец.

12. Така и вие, бидејќи сте ревнители за духовни дарови, грижете се да ги до­биете во изобилство, за надградување на Црквата.

13. Затоа, оној што зборува на друг ја­зик, нека се моли за дар да може да го толкува.

14. Зашто, ако се молам на друг јазик, се моли мојот дух; умот, пак, мој ос­та­нува бесплоден.

15. Па што да се прави? Ќе Му се мо­лам со дух, ќе се молам и со ум; ќе Го воспевам Бога со дух, ќе Му пеам со ум.

16. Зашто, ако благословуваш со дух, како ќе рече „амин!“ на твоето благода­рење простиот човек, кога не разбира што велиш?

17. Ти благодариш убаво, но другиот не се надградува.

18. Му благодарам на Мојот Бог, зашто зборувам на други јазици повеќе од сите вас;

Прочитајте целосна глава 1 Коринтјаните 14