Нов Завет

Римјаните 9:5 Динамичен превод на Новиот завет на македонски јазик (MNT)

Од нив потекнуваат патријарсите, од нив потекнува и Христос, по тело, а Тој е Бог, Кој владее над се - благословен нека биде за вечни векови! Амин.

Прочитајте целосна глава Римјаните 9

Преглед Римјаните 9:5 во контекст