Нов Завет

Римјаните 5:10 Динамичен превод на Новиот завет на македонски јазик (MNT)

Ако додека уште бевме непријатели, се смиривме со Бог преку смртта на Неговиот син, колку посигурни можеме да бидеме сега, кога сме смирени и кога Исус е жив, дека ќе бидеме поштедени од Божјиот гнев!

Прочитајте целосна глава Римјаните 5

Преглед Римјаните 5:10 во контекст