Нов Завет

Откровение 11:18 Динамичен превод на Новиот завет на македонски јазик (MNT)

Народите кои не Те почитуваат го истурија својот бес, но сега дојде времето на Твојот гнев! Дојде време да им се суди на умрените, да се наградат Твоите слуги, пророците, и сите Божји луѓе - оние што имаат страхопочит спрема Твоето име, мали и големи. Дојде време да бидат уништени уништувачите на Земјата!“

Прочитајте целосна глава Откровение 11

Преглед Откровение 11:18 во контекст