Нов Завет

Марко 2:28 Динамичен превод на Новиот завет на македонски јазик (MNT)

Затоа, Јас, Синот Човечки, Сум господар и на саботата.“

Прочитајте целосна глава Марко 2

Преглед Марко 2:28 во контекст