Нов Завет

Лука 7:31 Динамичен превод на Новиот завет на македонски јазик (MNT)

Исус продолжи: „Со што да ја споредам оваа генерација?

Прочитајте целосна глава Лука 7

Преглед Лука 7:31 во контекст