Нов Завет

Лука 6:19 Динамичен превод на Новиот завет на македонски јазик (MNT)

Сиот народ настојуваше да Го допре Исуса, зашто од Него излегуваше сила која ги исцелуваше сите.

Прочитајте целосна глава Лука 6

Преглед Лука 6:19 во контекст