Нов Завет

Лука 1:17 Динамичен превод на Новиот завет на македонски јазик (MNT)

Тој ќе Му биде претходник на Господ Исус со духот и со силата на пророкот Илија, за повторно да ги зближи татковците со децата, да ги врати непослушните кон мудроста на праведните и да ги подготви за Господ оние што Му се наклонети.“

Прочитајте целосна глава Лука 1

Преглед Лука 1:17 во контекст