Нов Завет

Колосјаните 3:18 Динамичен превод на Новиот завет на македонски јазик (MNT)

Жени, покорувајте им се на вашите сопрузи, како што им прилега на Господови следбенички.

Прочитајте целосна глава Колосјаните 3

Преглед Колосјаните 3:18 во контекст