Нов Завет

Колосјаните 1:23 Динамичен превод на Новиот завет на македонски јазик (MNT)

Се разбира, ако докрај продолжите да верувате цврсто и непоколебливо, и не отстапите од надежта што ја дава Радосната вест што ја чувте. Јас, Павле, добив задача од Бог да им ја проповедам таа Радосна вест на сите луѓе под небесниот свод.

Прочитајте целосна глава Колосјаните 1

Преглед Колосјаните 1:23 во контекст