Нов Завет

Јован 8:33 Динамичен превод на Новиот завет на македонски јазик (MNT)

Тие Му одговорија: „Ние сме потомци на Авраам и никогаш никому не сме му робувале; што сакаш да кажеш кога велиш дека ќе бидеме слободни!?“

Прочитајте целосна глава Јован 8

Преглед Јован 8:33 во контекст