Нов Завет

Јован 14:20 Динамичен превод на Новиот завет на македонски јазик (MNT)

Кога ќе дојде тој ден, ќе сфатите дека Јас сум едно со Мојот Татко, вие сте едно со Мене и Јас сум едно со вас.

Прочитајте целосна глава Јован 14

Преглед Јован 14:20 во контекст