Нов Завет

Галатјаните 6:8 Динамичен превод на Новиот завет на македонски јазик (MNT)

Тој што живее само за сопственото тело, ќе ожнее смрт, а кој живее за Духот, од Него ќе добие вечен живот.

Прочитајте целосна глава Галатјаните 6

Преглед Галатјаните 6:8 во контекст