Нов Завет

Филипјаните 4:23 Динамичен превод на Новиот завет на македонски јазик (MNT)

Господ Исус Христос нека ви биде благонаклонет и нека биде со вас.

Прочитајте целосна глава Филипјаните 4

Преглед Филипјаните 4:23 во контекст