Нов Завет

Евреите 7:5 Динамичен превод на Новиот завет на македонски јазик (MNT)

На свештениците, потомците на Левиј, им е заповедано во Мојсеевиот Закон да собираат десеток од народот, иако тие им се роднини, односно, потомци од Авраам.

Прочитајте целосна глава Евреите 7

Преглед Евреите 7:5 во контекст