Нов Завет

1 Солунјаните 3:8 Динамичен превод на Новиот завет на македонски јазик (MNT)

Вашата непоколеблива вера во Господ претставува силен поттик за нас.

Прочитајте целосна глава 1 Солунјаните 3

Преглед 1 Солунјаните 3:8 во контекст