Стар Завет

Нов Завет

Рут 3:5 БИБЛИЈА (Свето Писмо): Стариот и Новиот Завет (MKB)

Таа и одговори: „Ќе направам сè како што ми велиш.”

Прочитајте целосна глава Рут 3

Преглед Рут 3:5 во контекст