Jaunā Derība

Titam 3:5 Latviešu Jaunā Derība (LJD)

Tad Viņš mūs izglāba ne mūsu taisnīgo darbu dēļ, kurus padarījām, bet savas žēlsirdības dēļ, caur atdzimšanu ūdenī un atjaunošanos Svētajā Garā,

Lasīt visu nodaļu Titam 3

Skatīt Titam 3:5 kontekstā