Jaunā Derība

Titam 3:4 Latviešu Jaunā Derība (LJD)

Bet kad parādījās Dieva, mūsu Pestītāja, labsirdība un cilvēkmīlestība,

Lasīt visu nodaļu Titam 3

Skatīt Titam 3:4 kontekstā