Jaunā Derība

Titam 1:16 Latviešu Jaunā Derība (LJD)

Tie apgalvo, ka pazīstot Dievu, bet darbos to noliedz. Tie ir riebīgi un neticīgi, neder nevienam labam darbam.

Lasīt visu nodaļu Titam 1

Skatīt Titam 1:16 kontekstā