Jaunā Derība

Titam 1:15 Latviešu Jaunā Derība (LJD)

Tīrajiem viss ir tīrs, bet aptraipītajiem un neticīgajiem nekas nav tīrs, jo aptraipīts ir viņu prāts un sirdsapziņa. (Rom 14,20)

Lasīt visu nodaļu Titam 1

Skatīt Titam 1:15 kontekstā