Jaunā Derība

Titam 1:10 Latviešu Jaunā Derība (LJD)

Jo daudzi ir nepaklausīgi, pļāpas un maldinātāji, visvairāk no apgraizītajiem.

Lasīt visu nodaļu Titam 1

Skatīt Titam 1:10 kontekstā