Jaunā Derība

Titam 1:11 Latviešu Jaunā Derība (LJD)

Viņi veselas ģimenes ieved apjukumā, negodīgas peļņas dēļ mācīdami, ko nevajag. Tie jāatspēko.

Lasīt visu nodaļu Titam 1

Skatīt Titam 1:11 kontekstā