Jaunā Derība

Marka Evaņģēlijs 3:6 Latviešu Jaunā Derība (LJD)

Un farizeji izgājuši tūlīt apspriedās ar herodiešiem pret Viņu, kā Viņu nonāvēt.

Lasīt visu nodaļu Marka Evaņģēlijs 3

Skatīt Marka Evaņģēlijs 3:6 kontekstā