Jaunā Derība

Lūkas Evaņģēlijs 9:17 Latviešu Jaunā Derība (LJD)

Un visi ēda un paēda; un ar pārpalikušajām druskām viņi pielasīja divpadsmit grozus.

Lasīt visu nodaļu Lūkas Evaņģēlijs 9

Skatīt Lūkas Evaņģēlijs 9:17 kontekstā