Jaunā Derība

Lūkas Evaņģēlijs 9:18 Latviešu Jaunā Derība (LJD)

Un notika, ka Viņš viens pats lūdza Dievu; arī mācekļi bija pie Viņa; un Viņš tiem jautāja, sacīdams: Par ko ļaudis mani uzskata?

Lasīt visu nodaļu Lūkas Evaņģēlijs 9

Skatīt Lūkas Evaņģēlijs 9:18 kontekstā