Jaunā Derība

Jūdas 1:25 Latviešu Jaunā Derība (LJD)

Vienīgajam Dievam, mūsu Pestītājam, caur Jēzu Kristu, mūsu Kungu, lai gods, varenība, spēks un vara no mūžības, tagad un visos mūžu mūžos! Amen.

Lasīt visu nodaļu Jūdas 1

Skatīt Jūdas 1:25 kontekstā