Jaunā Derība

Jūdas 1:24 Latviešu Jaunā Derība (LJD)

Tam, kas spēj jūs pasargāt bez grēkiem un stādīt nevainīgus un līksmus savas godības priekšā, atnākot mūsu Kungam Jēzum Kristum,

Lasīt visu nodaļu Jūdas 1

Skatīt Jūdas 1:24 kontekstā