Jaunā Derība

Galatiešiem 4:1 Latviešu Jaunā Derība (LJD)

Es saku: tik ilgi, kamēr mantinieks ir mazgadīgs, nav nekādas starpības starp viņu un kalpu, kaut viņš ir visa kungs,

Lasīt visu nodaļu Galatiešiem 4

Skatīt Galatiešiem 4:1 kontekstā