Jaunā Derība

Galatiešiem 2:8 Latviešu Jaunā Derība (LJD)

(Un Tas pats, kas līdzdarbojās Pēterim apustuļu darbā pie apgraizītajiem, Tas līdzdarbojās arī man pie pagāniem.)

Lasīt visu nodaļu Galatiešiem 2

Skatīt Galatiešiem 2:8 kontekstā