Jaunā Derība

Galatiešiem 2:7 Latviešu Jaunā Derība (LJD)

Gluži pretēji, viņi redzēja, ka man ir uzticēts evaņģēlijs starp neapgraizītajiem tāpat kā Pēterim starp apgraizītajiem.

Lasīt visu nodaļu Galatiešiem 2

Skatīt Galatiešiem 2:7 kontekstā