Jaunā Derība

Galatiešiem 1:8 Latviešu Jaunā Derība (LJD)

Bet ja arī mēs vai eņģelis no debesīm sludinātu citu evaņģēliju nekā to, ko mēs jums pasludinājām, lai tas top nolādēts!

Lasīt visu nodaļu Galatiešiem 1

Skatīt Galatiešiem 1:8 kontekstā