Jaunā Derība

Galatiešiem 1:7 Latviešu Jaunā Derība (LJD)

Bet cita nav; ir tikai daži cilvēki, kas jūs mulsina un grib sagrozīt Kristus evaņģēliju.

Lasīt visu nodaļu Galatiešiem 1

Skatīt Galatiešiem 1:7 kontekstā