Jaunā Derība

Galatiešiem 1:4 Latviešu Jaunā Derība (LJD)

Kas sevi atdeva par mūsu grēkiem, lai saskaņā ar Dieva, mūsu Tēva, prātu izglābtu mūs no tagadējās ļaunās pasaules.

Lasīt visu nodaļu Galatiešiem 1

Skatīt Galatiešiem 1:4 kontekstā