Jaunā Derība

Galatiešiem 1:3 Latviešu Jaunā Derība (LJD)

Žēlastība un miers jums no Dieva Tēva un mūsu Kunga Jēzus Kristus,

Lasīt visu nodaļu Galatiešiem 1

Skatīt Galatiešiem 1:3 kontekstā