Sena Testamentas

Naujos Testamentas

Titui Lietuviška Biblija (LTB)

Skyriai

  1. 1
  2. 2
  3. 3