Sena Testamentas

Naujos Testamentas

Filemonui Lietuviška Biblija (LTB)

Skyriai

  1. 1