Sena Testamentas

Naujos Testamentas

Jokūbo 3:17 Lietuviška Biblija (LTB)

Bet išmintis, kilusi iš aukštybių, pirmiausia yra tyra, paskui taikinga, švelni, klusni, pilna gailestingumo ir gerų vaisių, bešališka ir neveidmainiška.

Skaityti visą skyrių Jokūbo 3

Rodyti Jokūbo 3:17 kontekste