Sena Testamentas

Naujos Testamentas

Teisėjų Knyga 2:8 Biblija. Senasis Testamentas. Naujasis Testamentas (LTZB)

Nūno sūnus Jozuė, Viešpaties tarnas, mirė sulaukęs šimto dešimties metų amžiaus.

Skaityti visą skyrių Teisėjų Knyga 2

Rodyti Teisėjų Knyga 2:8 kontekste