Sena Testamentas

Naujos Testamentas

Agėjo Pranašystė Biblija. Senasis Testamentas. Naujasis Testamentas (LTZB)

Skyriai

  1. 1
  2. 2