Sena Testamentas

Naujos Testamentas

Laiškas Kolosiečiams Biblija. Senasis Testamentas. Naujasis Testamentas (LTZB)

Skyriai

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4