Sena Testamentas

Naujos Testamentas

Teisėjų Knyga 15:2 Biblija. Senasis Testamentas. Naujasis Testamentas (LTZB)

tardamas: „Aš tikrai maniau, kad tu jos nekenti, todėl ją atidaviau tavo pabroliui. Argi jos jaunesnioji sesuo nėra gražesnė už ją? Imk ją vietoj anos“.

Skaityti visą skyrių Teisėjų Knyga 15

Rodyti Teisėjų Knyga 15:2 kontekste