Sena Testamentas

Naujos Testamentas

Rūtos Knyga 4:7 Biblija. Senasis Testamentas. Naujasis Testamentas (LTZB)

Izraelyje buvo paprotys: kai kas nors perleisdavo savo teisę į paveldėjimą kitam, jis nusiaudavo savo sandalą ir paduodavo savo artimui. Tai būdavo liudijimas Izraelyje.

Skaityti visą skyrių Rūtos Knyga 4

Rodyti Rūtos Knyga 4:7 kontekste