Sena Testamentas

Naujos Testamentas

Pradžios Knyga 32:7 Biblija. Senasis Testamentas. Naujasis Testamentas (LTZB)

Jokūbas labai išsigando ir susirūpino. Jis padalino žmones, avis, galvijus bei kupranugarius į du būrius

Skaityti visą skyrių Pradžios Knyga 32

Rodyti Pradžios Knyga 32:7 kontekste