Sena Testamentas

Naujos Testamentas

Kunigų Knyga 14:15 Biblija. Senasis Testamentas. Naujasis Testamentas (LTZB)

Iš aliejaus logo dalį įsipils į savo kairiosios rankos delną

Skaityti visą skyrių Kunigų Knyga 14

Rodyti Kunigų Knyga 14:15 kontekste